Baixar músicas grátis

Baixe músicas no celular

Baixar JayJung9095 grátis

Ouça JayJung9095 e baixe Baixar JayJung9095 no celular.

JayJung9095 para baixar

Made by JayJung9095. DO NOT RE-UP! Thank you for watching..

FMV Leo x Lucas Is it OK?

JayJung9095
FMV Leo x Lucas Is it OK?

Made by JayJung9095. DO NOT RE-UP! Thank you for watching.

Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Dark side Thừa Đình

JayJung9095
Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Dark side Thừa Đình

FMV All in 2018 Chu Chính Đình

JayJung9095
FMV All in 2018 Chu Chính Đình

Năm mới đến rồi Chu bảo bối. Chúc em năm mới hạnh phúc và cùng anh em mình đi trên con đường trải đầy hoa.

Tất Văn Quân x Chu Chính Đình Lost and Found Quân Đình

JayJung9095
Tất Văn Quân x Chu Chính Đình Lost and Found Quân Đình

Cre: http://www.bilibili.com/video/av21520058?from=search&seid=13706639581139547853.

Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Mercury Records Thừa Đình

JayJung9095
Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Mercury Records Thừa Đình

Tất Văn Quân x Chu Chính Đình Magic of love Quân Đình

JayJung9095
Tất Văn Quân x Chu Chính Đình Magic of love Quân Đình

Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình R18 Drunk Texting Thừa Đình

JayJung9095
Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình R18 Drunk Texting Thừa Đình

Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Love Thừa Đình

JayJung9095
Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Love Thừa Đình

Tất Văn Quân x Chu Chính Đình Say that you love me Quân Đình

JayJung9095
Tất Văn Quân x Chu Chính Đình Say that you love me Quân Đình

Cre: http://www.bilibili.com/video/av21839554/

Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Love in heart Thừa Đình

JayJung9095
Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Love in heart Thừa Đình

Tất Văn Quân x Chu Chính Đình Intuition Quân Đình

JayJung9095
Tất Văn Quân x Chu Chính Đình Intuition Quân Đình

Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Secret Thừa Đình

JayJung9095
Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Secret Thừa Đình

Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình I really like you Thừa Đình

JayJung9095
Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình I really like you Thừa Đình

Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Youre so sweet Thừa Đình

JayJung9095
Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Youre so sweet Thừa Đình

[180506] Fancam fameeting of Nine Percent.

Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Why not love Thừa Đình

JayJung9095
Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Why not love Thừa Đình

I'm back!

Thái Từ Khôn x Chu Chính Đình Từ khi gặp cậu Khôn Đình

JayJung9095
Thái Từ Khôn x Chu Chính Đình Từ khi gặp cậu Khôn Đình

Cre: http://www.bilibili.com/video/av19800989/?from=search&seid=12527733253339029769.

Tất Văn Quân x Chu Chính Đình Dark side Quân Đình

JayJung9095
Tất Văn Quân x Chu Chính Đình Dark side Quân Đình

Tất Văn Quân x Chu Chính Đình Only have feeling for you Quân Đình

JayJung9095
Tất Văn Quân x Chu Chính Đình Only have feeling for you Quân Đình

Cre: http://www.bilibili.com/video/av21380067?from=search&seid=13706639581139547853.

Justin x Chu Chính Đình Cant stop Đình Hạo

JayJung9095
Justin x Chu Chính Đình Cant stop Đình Hạo

Cre: http://www.bilibili.com/video/av19719242/?from=search&seid=9828089448339128303.

Thái Từ Khôn x Chu Chính Đình Love Circulation Khôn Đình

JayJung9095
Thái Từ Khôn x Chu Chính Đình Love Circulation Khôn Đình

Cre: http://www.bilibili.com/video/av19151811/?from=search&seid=12527733253339029769.

Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Bên nhau là tự động trở nên đáng yêu Thừa Đình

JayJung9095
Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Bên nhau là tự động trở nên đáng yêu Thừa Đình

Cre: http://www.bilibili.com/video/av20522584?from=search&seid=12580567241394502879.

FANCAM Chu Chính Đình Okay bạn đẹp bạn có quyền

JayJung9095
FANCAM Chu Chính Đình Okay bạn đẹp bạn có quyền

Đoạn cuối lúc đứng lên không biết có phải bạn lại bị đau không? Mong là bạn không sao!

Fancam Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Side by side

JayJung9095
Fancam Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Side by side

http://www.bilibili.com/video/av18929393/?from=search&seid=8933476855946770159.

Tất Văn Quân x Chu Chính Đình Thinking of you Quân Đình

JayJung9095
Tất Văn Quân x Chu Chính Đình Thinking of you Quân Đình

Cre: http://www.bilibili.com/video/av20075257/?from=groupmessage&isappinstalled=0.

Khôn x Đình x Thừa x Justin Super Psycho Love Vương Tạc Tứ Tử

JayJung9095
Khôn x Đình x Thừa x Justin Super Psycho Love Vương Tạc Tứ Tử

Cre: http://www.bilibili.com/video/av19206907/?from=search&seid=5925849482870658686.

Tất Văn Quân x Chu Chính Đình 至此流年各天涯 Quân Đình

JayJung9095
Tất Văn Quân x Chu Chính Đình 至此流年各天涯 Quân Đình

Cre: http://www.bilibili.com/video/av21585981?from=search&seid=13706639581139547853.

FMV【千凱千】Khải Thiên - Nói rằng anh thích em

JayJung9095
FMV【千凱千】Khải Thiên - Nói rằng anh thích em

Reup from Bilibili.com.

Leo x Lucas Moment Shopping together in the supermarket

JayJung9095
Leo x Lucas Moment Shopping together in the supermarket

Lúc nào cũng tung đường được :(( Đi siêu thị như vợ chồng son ý siêu đáng yêu~ Fanpage: http://www.facebook.com/leolucas9492/

REUP FMV 易烊千玺 Hồ ly Tiểu Thất thật đáng yêu~

JayJung9095
REUP FMV 易烊千玺 Hồ ly Tiểu Thất thật đáng yêu~

Reup from bilibi.com.

Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Tát dã Thừa Đình

JayJung9095
Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Tát dã Thừa Đình

Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Chân tướng là giả Thừa Đình

JayJung9095
Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Chân tướng là giả Thừa Đình

Thái Từ Khôn x Chu Chính Đình Forever and ever Khôn Đình

JayJung9095
Thái Từ Khôn x Chu Chính Đình Forever and ever Khôn Đình

Cre: http://www.bilibili.com/video/av20647077/?from=search&seid=10557135782215678216.

Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Say U Love Me Thừa Đình

JayJung9095
Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Say U Love Me Thừa Đình

Cre: http://www.bilibili.com/video/av21697441?from=search&seid=11650797689036410301.

Thái Từ Khôn x Chu Chính Đình Something just like this Khôn Đình

JayJung9095
Thái Từ Khôn x Chu Chính Đình Something just like this Khôn Đình

Châu Ngạn Thần x Chu Chính Đình Gần thêm chút nữa Thần Đình

JayJung9095
Châu Ngạn Thần x Chu Chính Đình Gần thêm chút nữa Thần Đình

Cre: http://www.bilibili.com/video/av19443257/?from=search&seid=5925849482870658686.

Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình x Justin Bòng đèn điện Thừa Đình Hạo

JayJung9095
Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình x Justin Bòng đèn điện Thừa Đình Hạo

Cre: http://www.bilibili.com/video/av19508093/?from=search&seid=2870817421458664119.

FANCAM Đình ca tém tém lại chút rách áo Tất xã trưởng đến nơi rồi =

JayJung9095
FANCAM Đình ca tém tém lại chút rách áo Tất xã trưởng đến nơi rồi =

Moment Leo x Lucas Moah Kissing you~

JayJung9095
Moment Leo x Lucas Moah Kissing you~

FB: http://www.facebook.com/leolucas9492/

Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Ai la la Thừa Đình

JayJung9095
Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Ai la la Thừa Đình

Cre: http://www.bilibili.com/video/av21772324?from=search&seid=11650797689036410301.

Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Change Thừa Đình

JayJung9095
Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Change Thừa Đình

Cre: http://www.bilibili.com/video/av21533204?from=search&seid=14107325247998288455.

Thái Từ Khôn x Chu Chính Đình Chân ái Khôn Đình

JayJung9095
Thái Từ Khôn x Chu Chính Đình Chân ái Khôn Đình

Cre: http://www.bilibili.com/video/av19632634?from=search&seid=16560485822075973160.

Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Một chút ngọt ngào Thừa Đình

JayJung9095
Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Một chút ngọt ngào Thừa Đình

Cre: http://www.bilibili.com/video/av20768055?from=search&seid=12580567241394502879.

Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Stand by your side Thừa Đình

JayJung9095
Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình Stand by your side Thừa Đình

Trịnh Duệ Bân x Chu Chính Đình Galaxy Bân Đình

JayJung9095
Trịnh Duệ Bân x Chu Chính Đình Galaxy Bân Đình

Cre: http://www.bilibili.com/video/av20369986/?from=search&seid=13685044072188747152.

Thái Từ Khôn x Chu Chính Đình Càng khó càng yêu Khôn Đình

JayJung9095
Thái Từ Khôn x Chu Chính Đình Càng khó càng yêu Khôn Đình

Cre: http://www.bilibili.com/video/av21314216?from=search&seid=17502772796274688571.

Thái Từ Khôn x Chu Chính Đình Phong Nguyệt Khôn Đình

JayJung9095
Thái Từ Khôn x Chu Chính Đình Phong Nguyệt Khôn Đình

Cre: http://www.bilibili.com/video/av19455520/

Trịnh Duệ Bân x Chu Chính Đình Không phải cậu không yêu Bân Đình

JayJung9095
Trịnh Duệ Bân x Chu Chính Đình Không phải cậu không yêu Bân Đình

Cre: http://www.bilibili.com/video/av20394405/

FANCAM Các anh em vẫn thương Đình nhất đó

JayJung9095
FANCAM Các anh em vẫn thương Đình nhất đó

Nghe nói là thắt lưng Đình lại bị đau nên em Quân với em Nhân mới hỏi thăm rồi khoác vai anh đó. Sau anh Đình lại còn hớn còn muốn song ca với Quân....

Last sweet scene Kim love Pie Yes or No 2

JayJung9095
Last sweet scene Kim love Pie Yes or No 2

I really really love this moment! Love Kim-Pie ~ Love TiAom couple~ Be happy ~~

Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình 千层套路 Thừa Đình

JayJung9095
Phạm Thừa Thừa x Chu Chính Đình 千层套路 Thừa Đình

Cre: http://www.bilibili.com/video/av19354778/?from=search&seid=16156514587643542851.